Kullanıcı Sözleşmesi

Anasayfa / Kurumsal / Kullanıcı Sözleşmesi
Kullanıcı Sözleşmesi/Organik Haberleşme Teknolojileri Ltd.Şti. Adına

Kurumsal ya da bireysel hesaplar için gerekli evraklar tiplerine göre aşağıdadır:Kullanıcı Sözleşmesi İndir

Şahıs şirketleri için gerekli evraklar;

• Son kullanıcı SMS sözleşmesi
• İmza beyannamesi
• Vergi levhası
• İmza yetkilisinin kimlik fotokopisi

Limited ve anonim şirketler için gerekli evraklar;

• Son kullanıcı SMS sözleşmesi
• İmza sirküleri
• Vergi levhası
• imza yetkilisinin kimlik fotokopisi

Belediyeler için gerekli evraklar;

• Encümen kararı
• SMS yazı örneği,(Örneği Aşağıdadır) Mutlaka belediye mühürü ve belediye başkanının kaşesi ve imzası olmalı.
• Yetkilinin kimlik fotokopisi

Belediye üyeliği için gerekli yazı örneği;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belediye Başkanlığımız adına; Toplu SMS hizmetinin ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLŞ.SAN.VE.TİC.LTD.ŞTİ. firmasının www.organikhaberlesme.com.tr sistemini kullanarak toplu SMS gönderimi yapılmasına başkanımız. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . yetkili kılınmıştır.

Dernekler, vakıflar, kooperatif, site yönetimi için gerekli evraklar;

• SMS karar örneği
• Karar defterinin noterden onaylı ilk sayfası
• Yetkilinin kimlik fotokopisi
• SMS kararında mutlaka dernek kaşesi olmak zorundadır.
• Sözleşmeler dernek yetkilileri tarafından imzalanmalıdır.

Dernek üyeliği için gerekli yazı örneği;Yönetim kurulunun ..../..../2008 tarihli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . günü toplanarak; ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. firmasının sistemini kullanarak www.organikhaberlesme.com.tr web sitesi üzerinden toplu SMS gönderimi yapılmasına . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . yetkili kılınmıştır.

 

Hastaneler için gerekli evraklar;

• SMS karar örneği
• Karar defterinin noterden onaylı ilk sayfası
• Yetkilinin kimlik fotokopisi
• SMS kararında mutlaka hastane kaşesi olmak zorundadır.
• Sözleşmeler hastane yetkilileri tarafından imzalanmalıdır.
• Özel hastaneler için Vergi Levhası

Hastane üyeliği için gerekli yazı örneği;Yönetim kurulunun ..../..../2008 tarihli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . günü toplanarak; ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. firmasının sistemini kullanarak www.organikhaberlesme.com.tr üzerinden toplu SMS gönderimi yapılmasına . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . yetkili kılınmıştır.

Muhtarlıklar için gerekli evraklar;

• Muhtarın kimlik fotokopisi
• Sözleşmeler muhtar tarafından imzalanmalıdır.
• Muhtar olduğuna dair belge(mazbata)

Odalar için gerekli evraklar

• Encümen Kararı
• Sözleşmeler Oda Başkanı tarafından imzalanmalıdır.
• Yetkilinin kimlik fotokopisi
• Başkan olduğuna dair yetki belgesi

Siyasi partiler için gerekli evraklar;

• SMS yazı örneği,(Örneği Aşağıdadır) Mutlaka partinin mühürü ve parti Başkanının kaşesi ve imzası olacak.
• Karar defterini noter onaylı ilk sayfasınını fotokopisi
• Yetkilinin kimlik fotokopisi
• Varsa yetkilinin imza beyannamesi
• Başkan olduğuna dair yetki belgesi

Siyasi parti üyeliği için gerekli yazı örneği;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toplu SMS hizmetinin ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. firmasının sistemini kullanarak www.organikhaberlesme.com.tr üzerinden yapılmasına başkanımız . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . yetkili  kılınmıştır.

Üniversiteler ve okullar için gerekli evraklar;

• SMS yazı örneği (örneği ektedir) Mutlaka Dekan yada Bölüm Başkanının imzası üniversite yada okulun, mühürü ve yetkilinin kaşesi, imzası olmak zorundadır.
• Yetkililerin kimlik fotokopileri
• Dekan-Bölüm başkanı yada okul müdürü olduğuna dair imzalı mühürlü ve kaşeli yetki belgesi

Üniversite ve okul üyeliği için gerekli yazı örneği;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . olarak; ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. firmasının sistemini kullanarak www.organikhaberlesme.com.tr üzerinden toplu SMS gönderimi yapılmasına dekanımız veya bölüm başkanımız . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . yetkili kılınmıştır.